Učitavanje

prof. dr. Lejla Gurbeta Pokvić

Doktorica biomedicinskog inžinjeringa s iskustvom rada u akademskom I privrednom sektoru. Docentica na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu i Tehnički rukovodilac u firmi Verlab.
Pored toga aktivna na međunarodnom nivou kao saradnica na Univerzitetu u Warwicku – Velika Britanija i saradnica divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj organizaciji za medicinski I biološki inžinjering (IFMBE).

Pored profesionalnih izazova, fokusirana je I na edukaciju I motivaciju mladih ljudi kroz brojne događaje organizovane u nevladinom sektoru. Autorica je velikog broja naučnih publikacija koje uključuju knjige, poglavlja knjiga te radove u časopisima i na konferencijama. Oblasti interesovanja su medicinski uređajii umjetna inteligencija.