Učitavanje

Samra Čomor, rođena 1988. godine u Sarajevu, gdje je završila školovanje i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Slijedom okolnosti počela se profesionalno baviti turističkim djelatnostima, prvo kao interni saradnik na razvoju projekta Via Dinarica, a nakon stjecanja dozvole za turističkog vodiča radila je i u drugim agencijama koje se bave promocijom kulturoloških, historijskih i prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine.

U saradnji sa poslovnim partnerom, Vedranom Grebom, 2017. godine osnovali su turističku agenciju CoolTour sa sjedištem u Sarajevu, koja raspolaže sa oko 20 certificiranih vodiča za vođenja na različitim svjetskim jezicima. Agencija uspješno djeluje i nakon 3 godine, uz manje adaptacije namijenjene ka lokalnom tržištu, a u skladu pandemijske situacije u svijetu.