Učitavanje

Sehija Dedović, Predsjednica Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla”, teologinja i magistra međunarodnih odnosa, učesnica brojnih programa usavršavanja iz oblasti strateškog menadžmenta, ljudskih prava, andragogije i društvenog aktivizma.

Preko 20 godina učestvuje aktivno u društvenim procesima, osnivačica je i predsjednica nevladine organizacije CEI Nahla kao i nekoliko društveno odgovornih firmi (firma Dar d.o.o, Mediana d.o.o i BosniaTravels d.o.o.). Česta je učesnica na konferencijama i okruglim stolovima kao i predavačica i trenerica na seminarima i treninzima iz oblasti komunikacija, obrazovanja odraslih, ženskih prava, ljudskih prava, uloge nevladinog sektora i FBO organizacija, islama, međureligijskog dijaloga i dr. Izlagala je na regionalnim i međunarodnim konferencijama o obrazovanju, društvenom aktivizmu, ženskim ljudskim pravima, pravima na slobodu vjere i uvjerenja i drugo u New Yorku, Londonu, Istanbulu, Sarajevu, Skoplju, Briselu, Kazanu, Hrvatskoj,  Kuwajtu, Indoneziji. Članica je Upravnog odbora Foruma ženskih muslimanskih organizacija Evrope sa sjedištem u Briselu.

CEI „Nahla“ je nevladina organizacija osnovana 2000. u Sarajevu kao organizacija posvećena stvaranju kvalitetnijih uslova života i poticajnog okruženja kroz proces obrazovanja i svih oblika podrške ženi u procesu ličnog i profesionalnog rasta i razvoja.

Nahla je organizacija koja se konstantno razvijala i širila od svog osnivanja i koja sada broji preko pedeset obrazovnih programa godišnje i više od petnaest hiljada korisnica i polaznica na pojedinačnim programima, godišnje. Ova organizacija dio je različitih mreža i koalicija u zemlji i svijetu, podržava slične lokalne inicijative a sama ima tri edukacijska centra u Sarajevu, Tuzli i Bihaću.