Učitavanje

Tatjana se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga i javnogmnjenja. Sedamnaest godina je vodila internacionalnu istraživačku firmu MASMI. Od 2013. Tatjana je profesor na Univerzitetu Metropolitan na marketinškim predmetima. Od 2013. aktivna je u oblasti koučinga, a od oktobra 2015. je preduzetnica u firmi za koučing i konsalting “ACT2B” www.tatjana-mamula.com. U sklopu aktivnosti firme Tatjana radi sa mladima, ženama preduzetnicima kao i izvršnim direktorima. Od 2018. godine Tatjana je PCC sertifikovani coach od strane International Coaching Federation. U 2017. Tatjana je stekla sertifikate NLP Business Trainer, CEFE trener, PCM coach kao i Points of You train of trainers. U septembru 2018. pokrenula je program BOOST YOUR BUSINESS namenjen preduzetnicima, menadžerima u malim i srednjim preduzećima http://tatjana-mamula.com/boost-your-business/. Tatjana je član mnogih strukovnih udruženja: ICF (International Coach Federation), Udruženje poslovnih žena, Srpska asocijacija menadžera, Unija poslodavaca Srbije i druga.