Učitavanje

Zvezdana Oluić je diplomirani ekonomista i magistrant na Fakultetu političkih nauka u Podgorici – Univerzitet Crne Gore (smjer: Odnosi s javnošću).

Šefica je Sektora za PR i marketing Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), kao i savjetnica za žensko preduzetništvo i menadžment UPCG.

Skoro dvije decenije aktivno je uključena u procese ekonomskog osnaživanja žena u Crnoj Gori, doprinoseći razvoju, promociji, savjetovanju i umrežavanju žena u biznisu i menadžmentu. Zvezdana je bila menadžerka projekta UPCG koji je rezultirao formiranjem Asocijacije poslovnih žena Crne Gore (2009) čija je članica Upravnog odbora i jedna od osnivačica. Takođe, kreirala je i vodila projekat UPCG i ILO u okviru kojeg je organizovana prva, a danas već tradicionalna godišnja dodjela nagrada “NAJ menadžerke u Crnoj Gori”.

Zvezdana je članica Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, nacionalnog Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju CG Evropskoj uniji (Poglavlje 10: Informatičko društvo i mediji), te dva Tehnička komiteta Instituta za standardizaciju CG (005-Upravljanje ljudskim resursima, 007-Društvena odgovornost). Takođe, nacionalna je tajnica Međunarodnog ekonomskog foruma „Perspektive“ za Crnu Goru i predsjednica ogranka međunarodnog udruženja ALL Ladies League za Crnu Goru.

Profesionalno iskustvo u oblasti PR-a, marketinga i medija gradi duže od 20 godina (rad u UPCG, kao direktorica PR agencije, glavna i odgovorna urednica radija, urednica informative u TV, novinarka). Urednica je više publikacija i autorka stručnih članaka, strateških dokumenata i istraživanja objavljenih na crnogorskom i engleskom jeziku. Kao govornica i moderatorka učestvovala je na brojnim stručnim konferencijama u CG, zemljama regiona, Evrope i Azije. Duže od trinaest godina je i freelancer, angažovana kao predavačica i trenerica, ekspertkinja u EU projekima u Crnoj Gori i saradnica međunarodnih organizacija u projektima realizovanim u inostranstvu.

Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju međunarodna nagrada PRO PR Awards  za doprinos razvoju i pozicioniranju struke odnosa s javnostima (2018), kao i međunarodno priznanje za najboljeg komunikatora u projektu promocije i nagrađivanja najodgovornijih za razvoj preduzetništva u jugoistočnoj Evropi „Kreatori za stoljeća“ (2015).

Zvezdana je udata, ima supruga Sašu i kćerku Anđelu.