speaker-photo

Lejla Zonić

Lejla Zonić, Vlasnica kompanije "Kolab" i stručnjak za IT produkte vezane za e-health. BiH

Poduzetna osoba s izraženim sposobnostima za vođenje i upravljanje projektima, Lejla Zonić bila je Projekt menadžer na Internacionalnom Burč Univerzitetu. Pored toga, bila je asistent za projekte u Fondaciji Konrad Adenauer u Sarajevu, dodatno  naglašavajući svoje stručnosti u upravljanju
projektima i suradnji.
Kao govornik i panelist, podijelila je svoja razmišljanja o aktivizmu mladih i političkom sudjelovanju na konferencijama AIESEC-a i Ujedinjenih Naroda (UN-a), među ostalima. Djelovala je i kao trener za pisanje projektnih prijedloga, pisanje CV-a i angažman mladih u organizacijama, te je bila govornik za slične teme za Microsoft.
Njeno uporno zalaganje za zajedničku službu i razvoj donijelo joj je dva certifikata o  izvrsnosti od Ambasade SAD-a u BiH. Zatim, godine 2018. postala je dio Savjetodavne grupe za mlade Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini za početak kao član tematske Grupe za suzbijanje nasilnog ekstremizma. Nekoliko puta je putovala sa Misijom OSCE-a u Albaniju i Severnu Makedoniju kako bi učestvovala na događajima vezanim za ovu temu. Pred toga, radila je na temama vezanim za digitalnu
forenziku i nacionalnu sigurnost 2018. Prije dolaska u YAG, Lejla je sarađivala sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini u nastojanjima da se uspostavi Vijeće mladih Grada Tuzle.
Završila je praksu u UNDP-u, gdje je radila kao projekt asistentica na tri projekta koja su vezana za isključenost ljudi u društvu, te mjesne zajednice.
U priznanju njenim izvanrednim  sposobnostima, Lejla je služila kao Regionalni koordinator Evropskog parlamenta mladih (EYP) u Bosni i Hercegovini četiri godine. Njeno mandatno razdoblje vidjelo je razvoj mladih pojedinaca u razvijanju njihovih debatnih i kritičkih vještina razmišljanja,
jačajući njihove glasove u političkoj sferi. Osim svoje uloge u EYP-u, držala je prestižne pozicije u Omladinskoj banci Tuzla i Rotaract klubu Tuzla. 
Paralelno sa svojim prosperitetnim građanskim angažmanima, Lejla je pokazala sposobnost u korporativnom svijetu. Kao Menadžer tima u MR Tech Ops i projekt/produkt menadžer u SaaSolutions, promovisala je uspjeh tima i vodila završetak projekata na vrijeme i efikasno. Njeno bogato iskustvo koje obuhvata upravljanje projektima opremilo ju je da se istakne u različitim okruženjima.
Također je radila za jednu od najvećih domaćih kompanija u Bosni i Hercegovini, Alma Ras, kao pomoćnik direktora, gdje je stekla znanje o uspješnom vođenju velike kompanije, te mnoge savjete i trikove za budućnost.
Lejla kontinuirano traži prilike da iskoristi svoje stručnosti u menadžmentu i vještine vođenja kako bi stvorila značajan utjecaj. Njeno dinamično putovanje svjedoči o njezinoj predanosti, liderstvu i neumoljivoj odlučnosti.
Danas također ima vlastitu kompaniju “Kolab” i surađuje sa internacionalnim kompanijama, te na taj način promovira rad “od kuće”, te da možeš ostati u BiH i ostvarivati svoje ideje, ali isto tako možeš da radiš sa bilo koje lokacije na svijetu. Najviše radi u IT struci, te je povezana sa farmaceutskim i drugim zdravstvenim kompanijama na način da radi pripreme planova za produkte, savjetovanje, implementacije projekata i produkaza, kao i istraživanja tržišta u farmaceutkoj industriji, te ostalo.