speaker-photo

Lidija Zulić

direktorica Bingo City Centra

Lidija je rođena Tuzlanka. U svom gradu je završila Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, magistrirala na istome a sada je na doktorskom studiju također na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Sa 10 godina počela je raditi na radiju, kroz čitavo obrazovanje radila je razne honorarne poslove, koji su doprinijeli kako njenom društvenom razvoju, tako i stvaranju radnih navika. Sebe ne smatra uspješnom nego upornom, pomalo tvrdoglavom, ali svakako jako odgovornom osobom, koja mnogo voli da radi i uživa u tome. Kao diplomirani pravnik počela je raditi u pravnoj službi jedne od najvećih kompanija u BiH, Bingo d.o.o, gdje su ljudi koji su na čelu kompanije prepoznali njen trud i zalaganje i dali joj priliku da napreduje. Prije nego je imenovana za direktoricu/menadžericu Bingo City Centra, četiri godine je obnašala funkciju direktorice kompanije Eko život iz Tuzle.

Različite vrste poslova ispoljavale su različite vrste izazova. Osoba je koja voli izazove, uživa u kompleksnim poslovima, a posebno joj je zadovoljstvo kada takve poslove završi s uspjehom. Bila je član koordinaciong tijela kojeg imenuje Vlada FBiH, učesnica mnogobrojnih edukacija, seminara, konferencija, dobitnica različitih priznanja. Sedmu godinu, uspješno sa svojim timom stoji na čelu jednog od najvećih shopping centara u regiji, Bingo City Centra