speaker-photo

Lidija Zulić

Direktorica Bingo City Centra u Tuzli, BiH

Lidija Zulić rodjena je u Tuzli 1984 godine. Potiče iz viskokoobrazovane porodice. U svome gradu završava osnovnu školu Novi Grad, Gimnaziju Meša Selimović, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli na kojem je i magistrirala a trenutno je na istom fakultetu i na doktorskom studiju. Radne obaveze stekla je još od malena. Sa 10 godina počela je raditi na radiju, kroz čitavo obrazovanje radila razne honorarne  poslove, koji su doprinjeli kako njenom društvenom razvoju, tako i stvaranju radnih navika. Sebe ne smatra uspješnom nego upornom, pomalo tvrdoglavom, ali svakako jako odgovornom osobom, koja mnogo voli da radi i uživa u tome. Kao diplomirani pravnik počinje raditi u pravnoj službi jedne od najvecih kompanija u BiH, u Bingu, gdje su ljudi koji su na čelu kompanije prepoznali njen trud i zalaganje i dali joj priliku da napreduje. Prije nego je imenovana za direktoricu/menadžericu Bingo City Centra, četiri godine je obnašala funkciju direktorice kompanije Eko život iz Tuzle. Različite vrste poslova ispoljavale su različite vrste izazova. Osoba je koja voli izazove, uživa u kompleksnim poslovima, a posebno je zadovoljstvo kada takve poslove završi s uspjehom. Bila je član koordinaciong tijela kojeg imenuje Vlada FBiH za implementaciju Pravilnika o pravljaju ambalažnim otpadom, učesnica različitih edukacija, seminara na temu ekologije i zaštite okoliša.

Već šestu godinu direktorica je  jednog od najvećih shopping centara, Bingo City Centra u Tuzli.