speaker-photo

Ajna Jusić

Ajna Jusić, Predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata, BiH

Ajna Jusić diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu. Pohađala je Akademiju za mlade lidere u civilnom društvu u sklopu Omladinske fondacija Schüler Helfen Leben, te je uspješno završila Školu za političke studije Vijeća Evrope. 2024 godine dobila je prestižnu nagradu International Women of Courage koju dodjeljuje Bijela Kuća.
Godine 2016. pridružila se Udruženju Zaboravljena djeca rata, a 2018. postala predsjednica istog, prve organizacije na Zapadnom Balkanu koja se zalaže za društvenu i pravnu vidljivost djece rođene u ratu. Nakon godina napora, 2022. godine Udruženje je ostvarilo uspjeh u zagovaranju koji se očituje usvajanjem Zakona o civilnim žrtvama rata u Brčko Distriktu, a kasnije i u Federaciji BiH, koji dodjeljuje posebna prava djeci rođenoj kao posljedica seksualnog nasilja u ratu. Ujedno, time je Bosna i Hercegovina postala prva država u cijelom svijetu koja je tu kategoriju pravno prepoznala kao civilne žrtve rata. Ovaj zakon će pomoći u osiguravanju jednakosti i zaštite ovim sada mladim odraslim osobama - pružajući im povećanu socijalnu zaštitu i suprotstavljanje stigmatizaciji i diskriminaciji.
Ajna je rođena je 1993. godine. Smatra da samo uz solidarnost, empatiju, humanost i dijalog možemo graditi bolje i zdravije društvo za buduće generacije.