speaker-photo

Amela Brčaninović

Amela Brčaninović, projektna menedžerica, Fondacija 787, BiH

Amela Brčaninović je projektna menadžerica u Fondaciji 787 koja radi na osnaživanju i izgradnji kapaciteta preduzetnica pri osnivanju i razvoju njihovih biznisa, te razvoju samog preduzetničkog ekosistema.
Amela ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima i angažmanu u organizacijama civilnog društva.
U akademskom smislu, Amela je 2020. godine završila studij Međunarodnih odnosa i diplomatije na Univerzitetu u Sarajevu, dok je dio studija provela na razmjeni u Litvaniji i u Francuskoj. Master studije je završila 2022. godine na Erasmus Mundus Master Programu Globalnih Studija na Univerzitetu u Leipzigu i Univerzitetu u Beču.
Prethodno je imala iskustvo rada kao Au Pair u različitim zemljama, poput Njemačke, Švicarske i Sjedinjenih Američkih Država, gdje je stekla vrijedno međunarodno iskustvo i razvila svoje komunikacijske vještine.