speaker-photo

Dajana Džindo

Dajana Džindo, direktorica, Fondacija 787, BiH

Dajana Džindo je suosnivačica i izvršna direktorica Fondacije 787 koja podržava žene i mlade u BiH u pokretanju i razvoju njihovog poslovanja. Osim što vodi F787, ona također djeluje kao trener za teme pristupa finansijama, pitchinga, poduzetničkog ekosistema itd. Dajana također koordinira program "Žene u biznisu Zapadnog Balkana" Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u ime FSFM-a, gdje također radi kao stručnjakinja za žene u biznisu i radi u oblasti razvojnih finansija. Njeno dosadašnje radno iskustvo vezano je za ekonomski razvoj i razvoj civilnog društva u SAD, Sjevernoj Africi, Turskoj i Zapadnom Balkanu. Dajana je magistrirala poslovne komunikacije na Univerzitetu u Sarajevu i Zagrebu, a profesionalno se bavi poduzetništvom, pravima žena i komunikacijom.

https://ba.linkedin.com/in/dajana-dzindo-aa58bb91

Dajana Dzindo is a Co-Founder and Executive Director of Foundation 787 which supports women and youth in B&H in starting and growing their businesses. Aside of running F787, she also acts as trainer for topics of access to finance, pitching, entrepreneurial ecosystem etc.

Dajana is also coordinating "Western Balkans Women in Business" program of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) on behalf of FSFM where she also serves as women in business expert and works in the field of development finance. Her previous work experience is related to economic and CSO development in USA, North Africa, Turkey and Western Balkans. Dajana holds MA in Business Communication from University of Sarajevo and Zagreb, and has professional interests in entrepreneurship, women’s rights and communication.