speaker-photo

Amra Bratovčić

Amra Bratovčić redovna profesorica na naučnoj oblasti „Fizikalna hemija i elektrohemija“, Tehnološki fakultet UNTZ, BiH

Amra Bratovčić rođena je 18.01.1982. godine u Tuzli. Redovna je profesorica na užoj naučnoj oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Dobitnica je značajnog broja stipendija, a izdvojila je samo neke od njih:
trogodišnja stipendija od strane Italijanskog ministarstva obrazovanja za doktorski studij na Univerzitetu Ferrara u Italiji na Prirodno-matematičkom fakultetu na odsjeku za hemiju u području fotohemije i fotokatalize (2009-2012). Tokom doktorskog studija, nagrađena je doktorskom nagradom Italijanskog hemijskog društva u Regiji Emilia Romagna (“Doctoral Award from Italian Chemistry Society, Section Emilia Romagna for 2010 Academic Year”), za postignute rezultate u doktorskom istraživanju i kao najbolji doktorant istoimene regije 2010. godine. Nagrada je dodijeljena u Parmi u Italiji 26. novembra 2010. godine. pri čemu je usmeno prezentirala rezultate svojih istraživanja pod nazivom: “Design of photocatalytic materials based on the use of [nBu4N]4W10O32”.
2014. godine realizira jednomjesečnu stipendiju za mobilnost nastavnika Erasmus Mundus Action 2 Penta JoinEU-SEE, na Univerzitetu u Granadi u Španiji.
2016. godine realizira jednomjesečnu stipendiju za mobilnost nastavnika Erasmus Mundus S.UN.B.E.A.M. na Univerzitetu „Università Politecnica delle Marche“, u Ankoni u Italiji.
09-13.07.2018. godine realizira ERASMUS+ stipendiju i odlazi u Ankaru u Tursku na jednosedmični trening nastavnog osoblja na METU Univerzitetu.
2018. godine realizira ERASMUS + stipendiju i odlazi na jednosedmični trening nastavnog osoblja u Opole u Poljsku i prezentira svoje naučno-istraživačke rezultate.
2019. godine realizira stipendiju Short Term Scientific Mission (STSM), COST Action: CA15107; jednomjesečni boravak na Univerzitetu Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unvertsitatea (UPV-EHU), Donostia-San Sebastian, u Španiji.
2019. provela je 7 dana na Graz University of Technology u Grazu u Austriji pod supervizijom Ao. Univ. Prof.Dr. Thomas GAMZE, gdje je predstavila svoje rezultate istraživanja i izučavala High Pressure Technology u okviru CEEPUS stipendije: CEEPUS, CIII-SI-0708.
Ekspert – predstavnik akademske zajednice u Bosni i Hercegovini u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Imenovana je za eksperta/člana Državne komisije za ocjenu CEEPUS III mreže ispred Univerziteta u Tuzli prema Federalnom Ministarstvu obrazovanja i nauke.
2014. godine imenovana je za Voditelja centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, Univerziteta u Tuzli. Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju je uspješno realizirao institucionalnu akreditaciju Univerziteta u Tuzli, nakon koje je i nadležno Ministarstvo obrazovanja dodijelilo Akreditaciju Univerzitetu u Tuzli. Dužnost Voditelja centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju je obavljala do 20.05.2015. godine.
Imenovana je za člana Senata Univerziteta u Tuzli na period od četiri godine od 09.03.2017. godine. Naučno-nastavno vijeće Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli imanovalo je za Voditelja drugog ciklusa studija u periodu od 15.12.2020. godine. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli imenovana je u Vijeće zajedničkog doktorskog studija „Primijenjena hemija“ u organizaciji Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta, a nakon toga i za Voditelja zajedničkog doktorskog studija.
Članica je mnogih naučnih i organizacijskih odbora međunarodnih konferencija, kao i uredničkih odbora naučnih časopisa.
Učesnica je na mnogim EU projektima. Realizirala je bilateralni projekat sa Slovenijom (2019-2021).
Iza sebe ima niz uspješnih mentorstva kako za doktorat, tako i za magistarske i dodiplomske studije.
Uspostavila je brojne kontakte sa raznim istraživačkim grupama širom svijeta s kojima uspješno surađuje. Bila je učesnica u nekoliko komisija za ocjenu doktorskih disertacija u inozemstvu (Indija i Španija). Kao ekspert iz oblasti fotokatalize učestvuje u Komisijama za ocjenu EU projekata.
Recenzent je univerzitetskih udžbenika, kao i mnogih naučnih radova. Autor je velikog broj naučnih i stručnih radova, univerzitetskih udžbenika, poglavlja. Usmeno je prezentirala veliki broj radova na konferencijama. Voli raditi sa učenicima i studentima i spremna im je dati nesebičnu podršku da i oni naprave velike rezultate.

Više detalja o objavljenim naučnim radovima na sljedećem linku:
https://scholar.google.com/citations?user=-pD9nE4AAAAJ&hl=en