speaker-photo

Ines Kavalec

Ines Kavalec, direktorica Udruženja porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu", BiH

Rođena 18.03.1975.godine u Sarajevu, gdje završila Pedagoški fakultet i stekla zvanje prosvjetnog radnika.
Udata i majka dvoje djece.
Pohađa edukaciju za psihoterapeuta Transakcione analize
Stekla zvanje praktičara Transakcione analize, TA savjetnik u edukaciji pod supervizijom.

Osnivačica je Udruženja porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu koje je registrovano 2011.godine.
Direktorica Udruženja Dajte nam šansu od 2011.godine.
Od 2014. godine vodi servis centre za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju te je projekt menadžer servis centara.
Uključena u radne grupe na Kantonalnom i Federalnom nivou koje se bave donošenjem novih ili dopunom postojećih zakona.
Redovno drži predavanje na temu marginalizirane skupine stanovništva za lokalno stanovništvo, škole, korporativne organizacije,međunarodne organizacije te za sve nivoe vlasti.
Stekla priznaje „ Šampion inkluzije“
Stekla priznanje“ Heroina u borbi protiv kovida „ od strane Fondacija Muharem Berbić
Stekla titulu „Heroina BiH“
Zlatna plaketa „Safet Hadzic“ općine Novi Grad za podršku porodicama djece/osoba sa poteškoćama u razvoju
Javno priznanje Plaketa Kantona za nesebićan humanitarni rad i zalaganje za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju
Zlatna medalja dodjeljena od strane Grada Sarajeva za doprinos u oblasti podizanja kvaliteta života porodica koje imaju člana sa poteškoćama u razvoju.
Aktivistica za promjene u sistemu koje se odnose na marginaliziranu skupinu društva, kao i za borbu za ljudska prava.
Započinje lični projekat kao motivacioni govornik.