speaker-photo

Jasmina Kamberović

Jasmina Kamberović, Vanredna profesorica, Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, UNTZ, BiH

Jasmina Kamberović je vanredna profesorica na Odsjeku za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Rođena je u novembru 1982. godine u Tuzli. Oblasti njenog istraživanja su ekologija, biodiverzitet vrsta i ekosistema, zaštita, biološki monitoring, biološki indikatori i hidrobiologija. Tokom studija bila je stipendista Heinrich Böll fondacije, a nakon studiranja nagrađena je Zlatnom plaketom Univerziteta u Tuzli. Naučno usavršavanje u vidu studijskih boravaka nastavlja na Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđer Bošković, Muzeju nauke u Trentu, Švedskom univerzitetu agrikulture i Univerzitetu Duisburg-Essen. Na Univerzitetu u Tuzli je bila voditeljica međunarodnog Erasmus Ecobias projekta, koji je rezultirao pokretanjem novog studijskog programa Ekomonitoring i bioindikacija voda i opremanjem laboratorijskih kapaciteta, posebno u kontekstu hidrobioloških istraživanja i okolišne DNK. Također je dala doprinos u procesima osiguranja kvaliteta i interne evaluacije Univerziteta u Tuzli. Izlagala je naučne rezultate na brojnim međunarodnim konferencijama, a kao predstavnik Bosne i Hercegovine učestvovala je u realizaciji međunarodne Cost akcije DNAqua-Net. Uspostavila je brojne kontakte sa istraživačima iz Evrope i svijeta, objavila veliki broj naučnih radova, koordinirala je i učestovala u realizaciji naučnih i stručnih projekata. Iza sebe ima uspješna mentorstva pri izradi završnih i magistarskih radova i uvijek je spremna pružiti nesebičnu i profesionalnu podršku za naučno i stručno usavršavanje zainteresiranih mladih osoba.