speaker-photo

Emina Osmanagić

Prim.mr.ph Emina Osmanagić, direktorica INSTITUTE FOR POPULATION AND DEVELOPMENT, BiH

Emina Osmanagić, magistra farmacije s bogatim iskustvom u zdravstvu, specijalizirana u kliničkoj farmaciji te s magisterijem menadžmenta u državnim i nevladinim organizacijama. Tokom karijere istaknula se na poziciji direktorice u INSTITUTE FOR POPULATION AND DEVELOPMENT. Od 2002. godine do danas, uspješno sarađuje s nacionalnim i međunarodnim institucijama na različitim razinama. Koordinira tim od 26 zaposlenika i preko 300 osoba uključenih  u preko 200 projekata širom Bosne i Hercegovine, fokusirajući se na zagovaranje, mobilizaciju resursa i strateške intervencije u sektorima zdravstva i obrazovanja. Prethodno,  značajnu   ulogu je  imala  u reformi farmaceutskog sektora  koordinirajući na federalnom nivou . Njeno iskustvo obuhvata širok spektar aktivnosti u farmaciji, zdravstvu i upravljanju projektima s neprekidnim fokusom na kvalitetnu zdravstvenu skrb i unapređenje zdravstvenog sustava u Bosni i Hercegovini.