speaker-photo

Mirha Skakić

Mirha Skakić, vlasnica Nutricionistički centar Nutrisano, BiH

Mirha Skakić je magistrica prehrambene tehnologije, usmjerenje nutricionizam,  vlasnica Nutricionističkog centra NutriSano, u okviru čega djeluje i radi kao nutricionistica, sa velikom željom i strašću da pruža podršku  pozitivnim promjenama u životima drugih ljudi.

Zvanje magistre prehrambene tehnologije, usmjerenje Nutricionizam, stekla je završetkom master studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, čemu je prethodilo srednjoškolsko obrazovanje u Medicinskoj školi Tuzla. Njena interesovanja su se još od ranih godina protezala od prirodnjačkih nauka, poput biologije, hemije, fizike, sve do društvenih usmjerenja.

Aktivistička iskustva, ali i prvo zaposlenje, stekla je kroz rad u različitim fondacijama i angažman u nevladinim organizama, na pozicijama usmjerenim na projektni menadžment i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica. Od 2021. angažovana je kao spoljna saradnica na projektima i programima Edukacijskog centra Nahla Tuzla, kao savjetnica za ishranu, čime započinje individualni rad sa klijentima, razvijajući poslovni model u skladu sa učestalošću zdravstvenih stanja i oboljenja.

U aprilu 2023. odlučuje registrovati vlastiti biznis, a u svom timu sarađuje sa ljekarima, nutricionistima i trenerima. Učesnica je IMPAKT inkubatora poslovnih ideja Grad Tuzla.

Održala je više od 50 radionica kroz oblasti pravilna ishrana i zdravi životni stilovi, mentorisala trasformaciju više od 150 osoba kroz individualne programe rada, objavila nekoliko stručnih radova kao autor ili ko-autor, i aktivno uzima učešće na domaćim i međunarodnim naučnim susretima i simpozijima vezanim za nutricionizam.

Ističe pozitivne prakse kroz saradnju sa Fakultetom za tjelesni odgovoj i sport Univerziteta u Tuzli, Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, te Visokoškolskom ustanovom Univerzitet FINRA Tuzla.