speaker-photo

Nermina Mujagić

Dr. Nermina Mujagić, redovna profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA, BiH

Nermina Mujagić rođena je 1974. godine u Višegradu. Redovna je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Polja njenog istraživanja su: društveni i politički konflikti, mitologija, kultura ljudskih prava i civilno društvo, građanske vrline, mediji i demokratizacija javne sfere. Iza nje je nekoliko koautorskih djela i publikacija koje su rezultat dugogodišnjeg rada u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Njeni naučni i stručni radovi objavljeni su u različitim domaćim i inozemnim časopisima.

Članica je Odbora za političke nauke Akademije nauka i umjetnosti  Bosne i Hercegovine, te Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS).

https://fpn.unsa.ba/b/nastavnik/nermina-mujagic/