speaker-photo

Anela Zorlak

Anela Zorlak, magistrica genetike, osnivačica prvog centra za genetičko savjetovanje , Genetičko savjetovalište “GENETIKA”, Sarajevo, BiH

Anela Zorlak, diplomirala je genetiku na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te magistarski odbranila pod mentorstvom Genetičkog centra Medicinskog Fakulteta u Sarajevu. Tokom magistarskih studija iskustvo stiče radom u laboratoriji za humanu genetiku pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Po završetku magistarskih studija i rada u laboratoriji za humanu genetiku pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, rad nastavlja u laboratoriji za molekularnu dijagnostiku poliklinike Eurofarm. Nakon završenih studija u Bosni i Hercegovini, dobija priliku da školovanje nastavi pri Harvard Medical School, na programu za profesionalce (Genetička testiranja i sekvenciranje humanog genoma). Po završetku,  položenim ispitima stiče certifikat za uspješno položeni program kojim je svoja znanja fokusirala na genetička testiranja u svrhu genetičke dijagnostike.

Dodatna iskustva stiče radom u klinici za dijagnostiku rijetkih oboljenja u Njemačkoj, Rostock. Po povratku u BiH, osniva prvi centar za genetsko savjetovanje u BiH (Genetičko savjetovalište Genetika) u sklopu kojeg surađuje sa kolegamaiz Amerike, Njemačke,Turske,Hrvatske i Srbije. Uporedo radi kao medicinski direktor u biotehnološkoj firmi Premium Genetics Group, te vanjski saradnik genetičar u Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Mehmedbašić.

U aprilu mjesecu 2024. boravila je u SAD, NYC u cilju razvoja prve platforme za online genetičko savjetovanje sa kolegama iz New York genetičkog centra (Guide Genetics), za Balkansko tržište.

Član je konzilija Genetičkog centraiz New Yorka (Guide Genetics), te tima koji je radio na pisanju prvih smjernica za ranu dijagnostiku carcinoma dojke u Bosni i Hercegovini. Učesnik je mnogobrojnih naučnih konferencija, kongresa kao i organizator istih. Dobitnica je Večernjakovog pečata, u kategoriji znanstvenica godine.