Učitavanje

Emina Zahirović-Pintarić LL.M.

Mlada advokatica, prevoditeljica i feministkinja sa osam godina raznovrsnog pravnog i projektnog iskustva u privatnom, neprofitnom i državnom sektoru. Magistrirala međunarodno pravo na Univerzitetu Westminister u Londonu, a diplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu kao treća najbolja studentica u generaciji. 

Radila je kao saradnica za međunarodne, regionalne i nacionalne advokatske firme kao što su Descartes Solicitors u Velikoj Britaniji, vrhunske advokatske firme Wolf Theiss iz Austrije i BDK Advokate iz Srbije. Također je radila kao konsultantica za međunarodne organizacije kao što su Transparency International, Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Grupacija Svjetske banke, USAID REG Project, Međunarodna telekomunikacijska uniju (ITU). Nedavno je otvorila svoj samostalni advokatski ured u Sarajevu i vodi projekt Restarta koji djeluje kao bosanska ambasada na našu dijasporu s ciljem privlačenja stranih investicija.