speaker-photo

Adéla Knapová

Adéla Knapová je spisateljica, novinarka i vizionarka. Češka Republika

Poznata je po svojim romanima, novelama i originalnim reportažama, posebice za tjednik Reflex, gdje je više od četrnaest godina bila jedan od stalnih pisaca i voditeljica izvjestitelja. Dobitnica brojnih nagrada za svoj rad, također se zalaže za dobrobit životinja. Rano je skrenula pozornost na sebe prvim izvješćima za mjesečnik Koktejl, a zatim uspješnim prvim romanom Nepozvani 2003. godine, koji i sama danas naziva nevažećim. Godine 2016. izdavači Fra objavili su njezinu novelu Nemogućnost nule koju je Češki radio uvrstio među najbolje češke i strane knjige godine. Njezin hvaljeni roman The Primer objavljen je 2017., dvije godine kasnije Vanguard i prošle godine roman Kukavičke bilješke iz Ukrajinskog rata inspiriran njezinim reporterskim putovanjem kroz ratom razorenu Ukrajinu. Ovaj roman se prevodi na brojne jezike uključujući ukrajinski. Po njezinoj reportažnoj priči Kruh s minskog polja nazvana je knjiga reportaža iz ratne Ukrajine. Ovaj naslov i priča inspirirali su u rujnu 2023. češko Ministarstvo unutarnjih poslova na događaj Pečemo kruh iz minskog polja, čiji je cilj bio prikupiti novac za sustav razminiranja BOŽENA za Ukrajinu. Adéla Knapová također piše kratke priče i eseje, a autorica je niza jednočinki. Godine 2023. osnovala je zakladu ONE HEART kako bi pomogla u poboljšanju životnih uvjeta životinja ne samo diljem EU-a.

She is well-known for her novels, novellas and original reports especially for the weekly Reflex, where she was one of the staff writers and a chief-reporter for over fourteen years. Winner of numerous awards for her work, she also campaigns for animal welfare.

She drew attention to herself early on with her first reports for the monthly Koktejl and then with her successful first novel The Uninvited in 2003, which she herself now calls invalid.

In 2016 the Fra publishers brought out her novella The Impossibility of Zero, which Czech Radio ranked among the the best Czech and foreign books of the year. Her critically acclaimed novel The Primer was published in 2017, followed two years later by Vanguard and last year  by the novel Cowardly Notes from the Ukraine War inspired by her reporting trip through war-torn Ukraine. This novel is being translated into numerous languages including Ukrainian.

A book of reports from wartime Ukraine was named after her reportage story Bread from the Minefield. This title and the story inspired in the September 2023 the Czech Ministry of the Interior to the event We bake bread from a minefield, the aim of which was to raise money for the demining system BOŽENA for Ukraine.

Adéla Knapová also writes short stories and essays, and she is the author of a series of one-act plays.

In 2023 she established the Endowment fund ONE HEART to help improve living conditions of animals not only across the EU.