speaker-photo

Alisa Lingo

Alisa Lingo, osnivačica Golden Ratio Growth Centar, BiH

Uspješna trenerica i AOEC coach kakva je danas, postala je zahvaljujući bogatom radnom iskustvu koje je sticala kroz različite pozicije u korporativnom i MSP sektoru. Aktivno provodi treninge i radionice iz oblasti liderstva, preduzetništva i ličnog razvoja i kontinuirano radi na usavršavanju sebe kao i učesnika tokom obuka. Iskustvom u velikim internacionalnim kompanijama, u ljudskim resursima, zatim na rukovodećim pozicijama te kao CEO, razvijala je biznise lokalno i globalno. Nakon preko 18 godina karijere u poslovnom sektoru odlučila je da u martu. 2022. godine pokrene sopstveni biznis osnivanjem Golden Ratio Growth Centra BiH, čija je misija pomoć pojedincima i timovima da poboljšaju svoje lične i profesionalne performanse. Početkom 2023. godine postaje partner kompanije Alphabet Group i direktorica kancelarije u Sarajevu.

„Motiviše me uspjeh naših klijenata, kada vidim da moj rad utiče tako da se ljudi i firme osvijeste te odmah počnu da uvode promjene koje im omoguće da postižu svoje ciljeve u kratkom i dužem roku. Praćenje transformacije ili razvoja klijenata kroz dugoročno partnerstvo se pokazalo kao najbolji rezultat za obje strane. Mi naše klijente učimo da pecaju, ne da im damo ribu i s tim završimo naš posao.”