speaker-photo

Sanela Klepić

Sanela Klepić, direktorica, InterGreat, BiH

Moje ime je Sanela Klepić, rođena sam 30.09.1981. godine u Bosni i Hercegovini.

Trenutno živim i radim u Sarajevu.

Osnovno školovanje završavam dijelom u Bosni i Hecegovini a tokom rata u BiH zajedno sa svojim roditeljima boravim u Švicarskoj te i tu završavam svoje osnovno obrazovanje.

Nakon povratka u BiH završavam gimnaziju, zatim pedagoški fakultet. Kao nastavnica razredne nastave radila sam ukupno 18 godina.

Svoje prvo volontersko iskustvo započinjem u u srednjoj školu te kao predsjenik maldih Crvenog kriza Općine Ključ stičem prva oziljnija iskustva.

Kada se Bosna i Hercegovina našla na ruti izbjeglica i migranata, tačnije 2018. počinjem raditi na terenu za isti lokalni Crveni Križ. Sa kolegama završavamo obuku za rad u mobilnim timovima ispred Crvog križa Federacije BiH na humanitarnom i zdravstvenom zbrinjavanju izjeglica, migranata i tražioca azila.

Prvo sam bila zadužena za mobilne timove prve pomoći a zatim i terenski koordinator za mobilne timove Crvenog Križa Unsko-Sanskog kantona. U gradu Ključu smo uspostavili humanitarnu servisnu tačku koja je, uz velike napore i pomoć donatora imala sve ono što je bilo potrebno za hitno humanitrano i zdravstveno zbrinjavanje. Servisna jedinica kao takva bila je jedinstvena u BiH.

Ukupno tri godine radim na terenu gdje u jako teškim uslovima pomažemo osobama koje su se našli na tranzitu. Zajedno sa timom opslužili smo preko 40 000 ljudi.

U toku mog rada na terenu sve više sam se fokusirala na pomoć osobama koje su zatražile azil u BiH, posebno u Sarajevu. Pored njihovog hitnog zbrinjavanja, pokušavala sam da im pomognem u pronalasku advokata, da se prijave na adresu stanovanja i da otpočnu svoj status kao tražioci azila.

Smatrala sam da tim osobama nedostaje svaki vid takve pomoći te sam 2021. odlučila da osnujem organizaciju koja će pomagati upravo tim osobama. Otvoren je Resursni Centar ( Dnevni integracijski centar INTERGerat) koji služi kao mjesto gdje sve osobe iz miješanih migracija imaju pristup u dobijanju različitih usluga.

Danas naš centar vodi program koji ima je tri faze: Hitno zbrinjavanje (podrška u stambenom zbrinjavanju, medicinska i psihosocijalna pomoć,hrana i odjeća te pravno savjetovanje koje je bitno u ranoj fazi traženja azila), individualna dugoročna pomoć u vidu učenja jezika, educiranju, sticanju formalnog i neformalog obrazovanja te osamostaljivanje i kao zadnji dio socijalna i kullturološka inkluzija i integracija (sport, različite kulturne aktivnosti, kuhanje te kohezija sa lokalnom zajednicom).

U toku tri godine kroz naš Centar je prošlo preko 1500 ljudi. Tu su osobe koje su zatražile različite vrste pomoći.